8.6.2021 ve Bu Tarihten Sonra Olan İhalelerde Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru