DEĞİŞİKLİKLERİN ZEYİLNAME İLE YAYINLANMAK YERİNE BİR İSTEKLİYLE GÖRÜŞÜLEREK GİDERİLMEYE ÇALIŞILMASI

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ TAMAMININ GELİR KAYDEDİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRIDIR
Nisan 17, 2024
Sözleşmenin Kriterlerinin Henüz Teklif Aşamasında Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi
TEKLİF VEREN İSTEKLİ ŞİRKETLERİN ORTAKLARI İLE GERÇEK KİŞİ İSTEKLİLER ARASINDA AKRABALIK BAĞI BULUNMASI
Nisan 19, 2024