Birim Fiyat Tarifleri ve Özel Teknik Şartnamede Yer Verilen İş Kalemlerinin Yaklaşık Maliyet Hesabında Bulunmadığı İddiası

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası
Ekim 26, 2021
Yaklaşık Maliyet Hesaplamalarında Eksiklik ve Hatalar Bulunduğu İddiası
Ekim 28, 2021