AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA TALEBİ YAZISINDA MALİYET UNSURLARININ SPESİFİK ALT BİLEŞENLERİ BELİRTİLMELİDİR

Referans Mektubu Tutarının Yeterlilik Şartı Olarak Belirlenen Teklif Bedelini sağlaması
ANONİM ŞİRKETLERDE ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI TEVSİKİNİN YAPILMAMASI
Mart 28, 2024
%3’Ü AŞAN GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ
Nisan 1, 2024