Ağustos 19, 2022
Şartnamedeki Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Tip Sözleşmeye Aykırı Olması

Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyat Dahilindeki Giderlerin Tip Sözleşmeye Aykırı Olduğu İddiası

İdari Şartnameye Eklenmiş Bulunan Teklif Fiyata Dahil Edilmiş Giderlerin Tip Sözleşmeye Aykırı Olduğu İddiası
Ağustos 17, 2022
İhaleye Katılan Tüm İsteklilere Yönelik Yasaklılık Sorgulama Ve Teyit İşlemi Yapılması

İhaleye Katılan Tüm İsteklilere Yönelik Yasaklılık Sorgulama Ve Teyit İşlemi Yapılmalıdır

ihale tarihi itibariyle tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesi zorunludur.
Ağustos 12, 2022
Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Yönelik Olarak Başvuruda Bulunulamaz

Aynı Kişi Tarafından Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Başvuruda Bulunulamaz

Aynı Kişi Tarafından Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Yönelik Olarak Başvuruda Bulunulamaz
Ağustos 10, 2022
Yeterlik Kriteri Olan Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması

Şartnamede Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması
Ağustos 8, 2022
İhalede En Düşük Teklifi Veren Firmanın Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Vermemesi

İhalede En Düşük Teklifi Veren Firmanın Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Vermemesinin İhalede Şaibe Yarattığı İddiası

İhalede En Düşük Teklifi Veren Firmanın Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Vermemesinin İhalede Şaibe Yarattığı İddiası
Ağustos 3, 2022
İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulmasına İlişkin Olarak Alınan 7/7/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-263 Sayılı Kurul Kararı
Ağustos 1, 2022
en avantajlı ikinci teklif belirleme

Ekonomik Açıdan Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenmesi İdarenin Takdirindedir

Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibinin Belirlenmesi İdarenin Takdirindedir