Temmuz 25, 2022
Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası

İhale Konusu Benzer İş Tanımında Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası

İhale Konusu İşin Araç Kiralama İşi Olduğu Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası
Temmuz 22, 2022
Elektronik İhale Kullanımı Zorunlu Oluyor

Elektronik İhale Kullanımı Zorunlu Oluyor

01/08/2022 Tarihinde Elektronik İhale Kullanımının Zorunlu Olması Dolayısıyla EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
Temmuz 20, 2022
Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhaleyi İptal Ettirebilir

Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhalenin İptal Sebebidir

Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhalenin İptal Sebebidir
Temmuz 18, 2022
İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerinden Farklı Olması

İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması

İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması
Temmuz 14, 2022
Genel Aykırılık Halinde Ve Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması

Sözleşme Tasarısında Tanımlanan Genel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranı İle Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması

Sözleşme Tasarısında Tanımlanan Genel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranı İle Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması
Temmuz 1, 2022
Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçlar Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır