Mayıs 27, 2022
ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshi

Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmelerin Feshi Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı

Ek Fiyat Farkı Ve Sözleşmelerin Feshi Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı
Mayıs 27, 2022
ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6
Mayıs 24, 2022
benzer iş

Şartnamede Yer Alan İş Deneyim Oranının Yüzde 40 İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

İstekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Oranı yüzde 40'dan Az Olmamalıdır.
Mayıs 23, 2022
kamu ihale genel tebliğ ekinde yer alan tespit tutanaklarına ilişkin değişiklikler

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mayıs 23, 2022
cezalar,aykırılık halleri ve sözleşmenin feshi

Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı

Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı
Mayıs 23, 2022
Elektronik ihale zorunluluğu geliyor

Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Yarısına Eşit veya Üzerinde Olan İhaleler için Elektronik İhale Zorunluluğu Resmi Gazetede Yayınladı

Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Yarısına Eşit Veya Üzerinde Olan İhaleler için Elektronik İhale Zorunluluğu Resmi Gazetede Yayınladı
Mayıs 17, 2022
ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–5

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar – 5