Aralık 9, 2021

İsteklilerin Sunması Gereken TS 8985 Belgelerinin Aktif Olmadığı İddiası

Sunulan TSE Hizmet Yeterlik belgelerinin, Türk Standartları Enstitüsü’nün internet sitesi üzerinden sorgulandığında ihale tarihi itibariyle aktif olduğu görülmektedir.
Aralık 9, 2021

Sunulan İş Deneyim Belgelerinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci Maddesinde İstenen Tutarı Karşılamadığı İddiası

İş deneyim belgeleri incelendiğinde şartnameye uygun olarak hazırlandığı ve gereken tutarı karşıladığı görülmüştür.
Aralık 9, 2021

Ortaklık Durum Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Tablosunda Tarih Bilgisinin Yer Almaması Esası Etkileyen Bir Eksiklik Değildir

Dosyalar incelendiğinde; Ortaklık Durum Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler tablosunun sunulduğu, serbest muhasebeci mali müşavir imzası ve TÜRMOB kaşesinin bulunduğu görülmektedir.
Aralık 6, 2021

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Kasım 2021 tarih 31675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Aralık 6, 2021

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Kasım 2021 Salı tarihli ve 31675 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan elekronik ihale uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Aralık 3, 2021
Şikayet Süreçleri Eğitimi

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Kasım 2021 Salı tarihli ve 31675 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Aralık 2, 2021

Hizmet Alım İhalelerinde Teklif Ekinde Ticaret Sicil Gazetesi Sunulması Zorunluluğu Bulunmamaktadır

Ticaret Sicili Gazetelerine teklif ekinde yer verilme zorunluluğu bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
Aralık 1, 2021

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Kasım 2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik