Ekim 30, 2021

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin TS13075 Belgesini Teklif Kapsamında Sunmadığı İddiası

İsteklinin teklif kapsamında kendi adına düzenlenmiş TS 13075 belgesi sunmadığı görülmüş ve iş alt yüklenicilere yaptırılamayacağından iddia yerinde bulunmuştur
Ekim 28, 2021

Yaklaşık Maliyet Hesaplamalarında Eksiklik ve Hatalar Bulunduğu İddiası

Özel Teknik Şartname’nin de yaklaşık maliyet hesabının da mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olduğu; bu nedenlerle iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ekim 27, 2021

Birim Fiyat Tarifleri ve Özel Teknik Şartnamede Yer Verilen İş Kalemlerinin Yaklaşık Maliyet Hesabında Bulunmadığı İddiası

Teknik Şartname’nin değil birim fiyat tariflerinin esas alınması gerektiği ve iş kaleminin yaklaşık maliyet hesabında olmamasının yerinde olduğu görülmüştür
Ekim 26, 2021

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası

Geçici teminat mektubu standart forma uygun, banka yetkililerinin isim ve unvanlarıyla imzalanmış,mektupta işin adı doğru olarak yazılmış ve iddia yersiz görülmüştür.
Ekim 25, 2021

ISO ve CE Belgelerinin Noter Onaylı Tercümesi ve Apostil Şerhi Olmadan Sunulduğu İçin Uygun Olmadığı İddiası

Teklif dosyalarında sunulan belgeler ve eklerinin Türkçe olması veya onaylı tercümesi ile sunulması gerektiği için,yabancı dilde sunulanlar geçersiz sayılmıştır
Ekim 23, 2021

İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Sunulan Belgelerdeki Bilgilerin Eski,Yanlış ve Eksik Olduğu İddiası

Yapılan inceleme sonucunda sunulan belgelerin standart forma uygun, ticaret sicil gazetesinin online incelemesinde ise bilgilerin tutarlı olduğu görülmüştür.
Ekim 22, 2021
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi

Neuroterapi Cihazının UTS Bildiriminin Olup Olmaması Teklif Değerlendirmesini Etkilemez

Söz konusu bildirimin ürünün teslim aşamasına yönelik olduğu, teklif değerlendirme aşamasında dikkate alınması gereken bir kriter olmadığı anlaşılmıştır.
Ekim 21, 2021

Teklif Dosyasındaki Belgelerin Kanun ve Şartnameye Uymadığı İddiası

İddianın 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun olmadığı ve başvurunun sebepleri ile dayandığı deliller belirtilmediği için,yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
Ekim 20, 2021

İmza Sirkülerindeki Yetki Süresinin Bittiği İddiası

EKAP’tan imza sirküleri temin veya teyit edilebildiği ve yapılan sorgulamada alınan imza sirküleri ile verilen bilgiler uyumlu olduğu için iddialar yersizdir.