Eylül 30, 2021

İhale Aşamasında Yürürlükten Kalkan Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması Mümkün Değildir

İhale aşamasında yürürlükten kalkan yönetmelik hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.
Eylül 29, 2021

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin Ödenmesi İçin Dava Dilekçesi Sonrasında Davacıya Süre Verilmesi Gerekir

Dava dilekçesi ile birlikte sunulması beklenemeyecek olan itirazen şikâyet başvurusu bedelini Kurum hesaplarına yatırmak ve başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgeleri sunmak üzere davalı idarece davacıya süre verilmesi gerekir.
Eylül 28, 2021

Şartnameye Göre Birer Takım Numune Kurulması Gerekirken İsteklilerden Birine İki Takım Kurma Hakkı Verilmesi Eşitlik İlkesine Aykırıdır

Diğer firmaların birer takım numune kurmasına karşın ihale üzerinde bırakılan istekliye iki takım kurma izni verilmesi eşitlik ve rekabet ilkesine aykırıdır.
Eylül 27, 2021

Teklif Edilen Araçların Teknik Şartnameye Uygunluğunun Denetimi İhale Aşamasında Değil Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Gerçekleştirilir

Başvuru sahibinin iddia konusunun ihale sürecine ilişkin değil sözleşmenin uygulanması aşamasına ait olması durumunda kik söz konusu iddiayı reddeder.
Eylül 25, 2021

Teknik Şartnamede Yemeklerin Malzeme Miktarlarını Gösteren Listede Gramajların Ayrı Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Teknik Şartnamede Yemeklerin Malzeme Miktarlarını Gösteren Listede Gramajların Ayrı Ayrı Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmaya Engel Teşkil Eder
Eylül 24, 2021

Pazarlık Usulü İhalesinde İhale Dokümanının İsteklinin Erişimine Sunulmadığı ve Dolayısıyla İstekli Sıfatını Kazanamadığından Başvuru Ehliyeti Bulunmamaktadır

Pazarlık Usulüyle Ve İlansız Şekilde Gerçekleştirilen İhalede Başvuru Sahibinin İhaleye Davet Edilmediği , İhale Dokümanının Kendisinin Erişimine Sunulmadığı Veya istekli olabilecek Sıfatını Kazanamadığından Başvuru Ehliyetinin Bulunmadığı Anlaşılmıştır.
Eylül 23, 2021

Teklif Geçerlilik Süresi Biten İstekliler Sözleşme İmzalamaya Zorlanamaz

Sözleşmeye davet yazısında imzaya ayrılan sürede isteklinin teklif süresi doluyorsa ve süre uzatımı talep edilmediyse istekli sözleşme imzalamaya zorlanamaz.
Eylül 22, 2021

İhale Sürecinde Yeni Hukuki Durum Oluşturan Bir İşlem Olursa Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvuru Süresi Bu Duruma Göre Belirlenir

İhale sürecinde yeni bir hukuki durum meydana geldiğinde başvuruya konu edilebilecek işlemi öğrenen ilgililer bu tarihten itibaren öngörülen sürede idareye başvurabilirler.
Eylül 21, 2021

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları İçin Belirlenen Kriterleri Sağlamayan İş Deneyim Belgesi Bu Konudaki İhalelerde Sunulamaz

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için belirlenen kriterlerin tamamını sağlamayan iş deneyim belgesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine sunulamaz.