Haziran 29, 2021

İş Denetleme Belgesi Sunulmadığından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartların Korunduğunu Gösteren Ortaklık Tespit Belgesinin Sunulmasının Gerekmediği

İş Denetleme Belgesi Sunulmadığından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartların Korunduğunu Gösteren Ortaklık […]
Haziran 29, 2021

Başvurulan İhale İle İş Deneyim Belgesine Konu İhalenin Farklı Ebatlarda Olsa Da Aynı Malzeme, Araçlar Ve Usüllerle Yapılacak Aynı İşi Konu Alması

başvurulan ihale ile iş deneyim belgesine konu ihalenin farklı ebatlarda olsa da aynı malzeme, araçlar ve usüllerle yapılacak aynı işi konu alması
Haziran 28, 2021

İş Ortaklığını Oluşturan Şirketlerin Anonim Şirket Olmadığından Pay Defterinin De Sunulmasına Gerek Bulunmadığı

İş Ortaklığını Oluşturan Şirketlerin Anonim Şirket Olmadığından  Pay Defterinin De Sunulmasına Gerek Bulunmadığı Karar No              : 2021/UY.II-1177 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/756882 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ-Arıcak Deştek […]
Haziran 28, 2021

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicil Gazetelerinin Bilgisine Yer Verilmiş Olmasına Karşın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olması

yeterlik bilgileri tablosunda ticaret sicil gazetelerinin bilgisine yer verilmiş olmasına karşın yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin bilgi sunulmamış olması
Haziran 26, 2021

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Karar No              : 2021/UY.II-1158 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/562893 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Çine Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü […]
Haziran 25, 2021

İhalede Tek Geçerli Teklifin Kalmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği

İhalede Tek Geçerli Teklifin Kalmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği Karar No              : 2021/UH.II-1160 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/156034 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Hizmet Binasında Kullanılan Kameraların Yönetim […]
Haziran 24, 2021

İhale Komisyonu Dışında Başka Bir Kişiye Teknik Değerlendirme Yaptırılması Ve İhalenin Söz Konusu Kısımlarında Bu Teknik Değerlendirmelere İstinaden Nihai Bir Karara Varılmış Olmasının Kamu İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu

İhale Komisyonu Dışında Başka Bir Kişiye Teknik Değerlendirme Yaptırılması Ve İhalenin Söz Konusu Kısımlarında Bu Teknik Değerlendirmelere İstinaden Nihai Bir Karara Varılmış Olmasının Kamu İhale Mevzuatına […]
Haziran 24, 2021

İhale Komisyonu Kararında Yaklaşık Maliyet Ve Sınır Değerin Hatalı Belirlenmesi

ihale komisyonu kararında yaklaşık maliyet ve sınır değerin hatalı belirlenmesi
Haziran 23, 2021

Personel Giyim Giderlerinin Belirtilmemesine Karşın Bahse Konu Giderlerin Niteliği İtibariyle Yardımcı Giderler Başlığı Altında Yer Alan Sözleşme Giderleri Ve Genel Giderler İle Bu Gibi Unsurlar Kapsamında Değerlendirilebileceği

Personel Giyim Giderlerinin Belirtilmemesine Karşın Bahse Konu Giderlerin Niteliği İtibariyle Yardımcı Giderler Başlığı Altında Yer Alan Sözleşme Giderleri Ve Genel Giderler İle Bu Gibi Unsurlar Kapsamında […]