Mayıs 31, 2021

Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı

Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı Karar No              : 2021/UH.IV-1010 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/154824 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Bursa İl Sağlık […]
Mayıs 29, 2021

İş Deneyim – Benzer İş – Değerlendirme Dışı Bırakılma

İş Deneyim –  Benzer İş – Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2021/MK-195 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/521844 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Klima Santrallerinin Bakım Ve […]
Mayıs 28, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Girdilerin Temininin Ne Suretle Yapılacağına Dair Bir Açıklama Yapılmaması

aşırı düşük teklif açıklamasında girdilerin temininin ne suretle yapılacağına dair bir açıklama yapılmaması
Mayıs 28, 2021

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Sunduğu Açıklamaların Bir Bütün Olarak Ele Alınmamış Olması

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Sunduğu Açıklamaların Bir Bütün Olarak Ele Alınmamış Olması Karar No              : 2021/MK-194 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2009/172809 İhale Kayıt […]
Mayıs 28, 2021

8.6.2021 ve Bu Tarihten Sonra Olan İhalelerde Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı […]
Mayıs 27, 2021

Maliyet Unsurlarında Yapılan Düzenlemelerin Gerçekçi Teklif Maliyetlerinin Belirlenmesini Ve İşin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Engelleyici Nitelikte Olduğu

maliyet unsurlarında yapılan düzenlemelerin gerçekçi teklif maliyetlerinin belirlenmesini ve işin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici nitelikte olduğu
Mayıs 27, 2021

Kurul Tarafından İhalenin İptaline, Düzeltici İşlem Belirlenmesine Veya Başvurunun Reddine Karar Verilebileceği, Verilen Nihai Kararların İptali İstemiyle Dava Açılabileceği, Ancak Kararın Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kurul’a Başvuruda Bulunulamayacağı

Kurul Tarafından İhalenin İptaline, Düzeltici İşlem Belirlenmesine Veya Başvurunun Reddine Karar Verilebileceği, Verilen Nihai Kararların İptali İstemiyle Dava Açılabileceği, Ancak Kararın Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kurul’a Başvuruda […]
Mayıs 26, 2021

Genel Gider Olarak Değerlendirilen Poliçelerin Noter Onayı Giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30. Maddesi Kapsamında Yüzde 4 Oranındaki Sözleşme Ve Genel Giderler İçerisinde Yer Aldığı

noter onay masraflarının genel giderler arasında sayılmış olması
Mayıs 25, 2021

Tüzel Kişiliğe Ait Ortaklık Yapısını Gösteren Ve Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzam Bilgilerinin Teyidine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Tüzel Kişiliğe Ait Ortaklık Yapısını Gösteren Ve Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzam Bilgilerinin Teyidine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Almamasının, İhale Sonucu […]