Nisan 30, 2021

Teklif Geçerlilik Süresinin, Teklif Ve Geçerlilik Koşulları Değiştirilmemek Ve İsteklilerin Kabulü Şartıyla En Fazla İhale Dokümanında Belirtilen Teklif Geçerlilik Süresi Kadar Uzatılabileceği

Teklif Geçerlilik Süresinin, Teklif Ve Geçerlilik Koşulları Değiştirilmemek Ve İsteklilerin Kabulü Şartıyla En Fazla İhale Dokümanında Belirtilen Teklif Geçerlilik Süresi Kadar Uzatılabileceği Karar No              : 2021/MK-156 […]
Nisan 29, 2021

Teknik Şartname Maddesinde Yer Alan Düzenlemenin İhaleyi Yapan İdarenin Kendi İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde Ve İhale Konusu İşin Niteliği Göz Önünde Bulundurularak İhale Konusu İşin Uygun Şartlarda Yürütülmesi Amacıyla Yapılmış Olması

Teknik Şartname Maddesinde Yer Alan Düzenlemenin İhaleyi Yapan İdarenin Kendi İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde Ve İhale Konusu İşin Niteliği Göz Önünde Bulundurularak İhale Konusu İşin Uygun […]
Nisan 29, 2021

İhale Komisyonu Ve İhale Yetkilisinin İhale Üzerindeki Yetkileri

ihale komisyonu ve ihale yetkilisinin ihale üzerindeki yetkileri , ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğuna ilişkin ihale mevzuatı
Nisan 28, 2021

Yönetim Kurulu Karar Defterinde Ortaklık Durumu Gösterilmemiş Olması

ortaklık durumunun başka belgelerle de tespit edilebileceği
Nisan 27, 2021

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Eksik Olması

tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin eksik olması - ihalenin sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bilgi eksikliği
Nisan 27, 2021

Kurulun Başvuruyla İlgili Tüm Hususları İncelememiş Olması

kurulun eksik incelemeyle karar vermiş olması
Nisan 26, 2021

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

imza sirkülerinin sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmesi
Nisan 26, 2021

Vergi Borcu Bulunan İsteklilerin İhaleye Katılım Şartları

vergi borcu bulunan isteklilerin ihaleye katılım şartları - âdi ortaklıkların vergi borcu bulunduğu hâlde, âdi ortaklığı oluşturan kişilerin vergi kimlik numaraları ile yapılan sorgulamalarda "borcu yoktur" yazısı alabilmesi
Nisan 24, 2021

Sağlık Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atık Kodlarının İstekliler Tarafından Sahip Olunması Gereken Yeterlik Kriteri Belirlenmemiş Olması

ihale danışmanı ihale danışmanlığı konusunda kik kararları paylaşımı