Mart 31, 2021

İhaleye Katılan Firmaların Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Karine Bulunması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

İhaleye Katılan Firmaların Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Karine Bulunması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2021/UY.I-619 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/703445 İhale Kayıt […]
Mart 30, 2021

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı Karar No              : 2021/UY.I-618 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/744331 İhale Kayıt Numaralı “Üsküdar İlçesi 2021 Yılı […]
Mart 28, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yazısının İsteklileri Tereddüte Düşürmeyecek Şekilde Net Olması Gerektiği

Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yazısının İsteklileri Tereddüte Düşürmeyecek Şekilde Net Olması Gerektiği Karar No              : 2021/UY.I-626 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/567813 İhale Kayıt Numaralı “Çiçekdağı (Kırşehir) İçmesuyu […]
Mart 27, 2021

İhalenin Üzerinde Bırakıldığı Kısma İlişkin Sözleşmeye Davete İcabet Edilmemesinin, İhalenin Üzerinde Kalmadığı Diğer Kısım İçin Verilen Geçici Teminatın Gelir Kaydedilebileceği Anlamına Gelmediği

İhalenin Üzerinde Bırakıldığı Kısma İlişkin Sözleşmeye Davete İcabet Edilmemesinin, İhalenin Üzerinde Kalmadığı Diğer Kısım İçin Verilen Geçici Teminatın Gelir Kaydedilebileceği Anlamına Gelmediği Karar No              : 2021/UH.I-630 […]
Mart 27, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayımlanan Akaryakıt Fiyatlarının Yüzde Doksanının Altında Sunulan Açıklamaların Geçerli Kabul Edilmeyeceği

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayımlanan Akaryakıt Fiyatlarının %90’ının Altında Sunulan Açıklamaların Geçerli Kabul Edilmeyeceği Karar No              : 2021/MK-113 BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Mart 26, 2021

Şirketin Ortaklarının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Şirketin Ortaklarının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2021/MK-110 BAŞVURUYA […]
Mart 25, 2021

İş Ortaklığında Şirketin Ortaklık Yapısının Tevsiki – Danıştay Kararı

İş Ortaklığında Şirketin Ortaklık Yapısının Tevsiki – Danıştay Kararı Karar No              : 2021/MK-105 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/224848 İhale Kayıt Numaralı “Çevik Kuvvet Ve Kadro Personeline Hazır […]
Mart 24, 2021

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve […]
Mart 23, 2021

İsteklilerin Teklif Fiyatının İhalenin İlk Oturumunda Sözlü Olarak Açıklanmadığı Ve İsteklilerin Teklif Fiyatını Gösterir Tutanağa Aktarılmadığı

İsteklilerin Teklif Fiyatının İhalenin İlk Oturumunda Sözlü Olarak Açıklanmadığı Ve İsteklilerin Teklif Fiyatını Gösterir Tutanağa Aktarılmadığı Karar No              : 2021/UH.II-562 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/736396 İhale Kayıt […]