Ocak 30, 2021

İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği

İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Karar No              : 2021/MK-26 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/185331 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe […]
Ocak 28, 2021

Teknik Şartnamede Sayılan Belgeleri Teklif Ekinde Sunmadığı Anlaşılan İsteklinin Teklifinin İhale Komisyonu Kararıyla Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği

Teknik Şartnamede Sayılan Belgeleri Teklif Ekinde Sunmadığı Anlaşılan İsteklinin Teklifinin İhale Komisyonu Kararıyla Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği Karar No              : 2021/MK-18 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/266033 İhale […]
Ocak 27, 2021

Doküman İndirme İşlemlerinde E-imza Yerine Kullanılacak Yöntemlerin Belirlenmesi

Karar No              : 2020/DK.D-373 Gündem Konusu: Doküman İndirme İşlemlerinde E-imza Yerine Kullanılacak Yöntemlerin Belirlenmesi. arar: Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, Elektronik Kamu […]
Ocak 26, 2021

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan […]
Ocak 25, 2021

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin,” ibaresinden […]
Ocak 25, 2021

İş Deneyim Belgesinin İhale Tarihi İtibarıyla EKAP’a Kayıtlı Olması Gerektiği

İş Deneyim Belgesinin İhale Tarihi İtibarıyla EKAP’a Kayıtlı Olması Gerektiği Karar No             : 2021/MK-11 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu […]
Ocak 23, 2021

Dilekçe Ekinde Fotokopisi Sunulan Vekaletnamenin Aslına Uygunluğunun Onaylanmamış Olmasına Karşın Eksikliğin Kurum İnternet Sitesinde Yayımlanmamış Olması

Karar No : 2021/MK-8 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/11509 İhale Kayıt Numaralı “İnegöl Merkezine Waschbeton Parke Ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi.” İhalesi KARAR: İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 27.02.2013 […]
Ocak 22, 2021

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğin 1 inci maddesinin […]
Ocak 20, 2021

Hakediş Raporunun “İdareye Verilen … Dilekçemde Yazılı İhtirazi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalanması Gerektiği

Hakediş Raporunun “İdareye Verilen … Dilekçemde Yazılı İhtirazi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalanması Gerektiği 15. Hukuk Dairesi         2019/1067 E.  ,  2019/4217 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi […]