Aralık 31, 2020

SBYS Hizmet Alımı İhalesi – Demonstrasyon

SBYS Hizmet Alımı İhalesi – Demonstrasyon Karar No              : 2020/UH.I-2074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/373279 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” […]
Aralık 30, 2020

Toplam Ciro Tutarlarının Yeterlik Kriterlerini Karşılanması

Toplam Ciro Tutarlarının Yeterlik Kriterlerini Karşılanması Karar No              : 2020/UH.II-2077 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/504704 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servisi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Yargıtay Başkanlığı […]
Aralık 29, 2020

Kuruma Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurunda Bulunan İddiaların İdareye Yapılan Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Belirtilmemiş Olması

Kuruma Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurunda Bulunan İddiaların İdareye Yapılan Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Belirtilmemiş Olması Karar No              : 2020/UH.II-2083 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 […]
Aralık 28, 2020

ÜTS Kaydının Yeterlik Belgesi Tablosunda Beyan Edilmiş Olması

ÜTS Kaydının Yeterlik Belgesi Tablosunda Beyan Edilmiş Olması Karar No              : 2020/UH.II-2083 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Aralık 26, 2020

Davacı Şirketin Teklifinin TC Kimlik Numaralının Teyit Edilememesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmamaktadır

Davacı Şirketin Teklifinin TC Kimlik Numaralının Teyit Edilememesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmamaktadır Karar No              : 2020/MK-320 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/194544 İhale […]
Aralık 24, 2020

Şirketin Son Dönemini Gösterir Belgeler – Personel Alım İhalesi

Şirketin Son Dönemini Gösterir Belgeler – Personel Alım İhalesi Karar No              : 2020/UH.I-2033 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/445488 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş […]
Aralık 24, 2020

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in […]
Aralık 22, 2020

İş Deneyim Belgesine Konu İşin İhale Konusu İş Ve Benzer İşe Uygun Olup Olmadığı

İş Deneyim Belgesine Konu İşin İhale Konusu İş Ve Benzer İşe Uygun Olup Olmadığı Karar No              : 2020/UH.I-2033 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/445488 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş […]
Aralık 22, 2020

Geçici Teminat Mektubunun Teklif Bedelinin Yüzde Üçünü Karşılıyor Olması Gerektiği

Geçici Teminat Mektubunun Teklif Bedelinin Yüzde Üçünü Karşılıyor Olması Gerektiği Karar No              : 2020/UY.I-2037 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif […]