Kasım 30, 2020

Teknik Şartnamedeki, Yüklenicinin Kıdem Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğuna Yönelik Düzenlemenin, 4857 Sayılı Kanunun Yukarıda Değinilen Açık Hükmüne Aykırı Olduğu

Teknik Şartnamedeki, Yüklenicinin Kıdem Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğuna Yönelik Düzenlemenin, 4857 Sayılı Kanunun Yukarıda Değinilen Açık Hükmüne Aykırı Olduğu Karar No              : 2020/MK-274 BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Kasım 29, 2020

İşçilik Ücreti İçin De Saatlik Asgari İşçilik Maliyetinin Üzerindeki Bir Tutarla Açıklama Yapılmasında Kamu İhale Mevzuatı Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmadığı

İşçilik Ücreti İçin De Saatlik Asgari İşçilik Maliyetinin Üzerindeki Bir Tutarla Açıklama Yapılmasında Kamu İhale Mevzuatı Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmadığı Karar No              : 2020/MK-272 BAŞVURUYA […]
Kasım 28, 2020

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı […]
Kasım 26, 2020

Teknik Şartname’nin Tek Markaya İşaret Etmemesi

Teknik Şartname’nin Tek Markaya İşaret Etmemesi Karar No              : 2020/UH.II-1809 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem […]
Kasım 25, 2020

Demonstrasyona İlişkin Giderlerin Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği Basiretli Tacirin Söz Konusu Giderleri Öngörerek Teklif Verebileceği

Demonstrasyona İlişkin Giderlerin Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği  Basiretli Tacirin Söz Konusu Giderleri Öngörerek Teklif Verebileceği Karar No              : 2020/UH.II-1809 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı […]
Kasım 24, 2020

Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Belgede Bulunmaması

Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Belgede Bulunmaması Karar No              : 2020/UH.II-1836 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt […]
Kasım 23, 2020

Başvuru Sahibinin İddialarının Teknik Şartname Düzenlemelerini Kendi Ürününe Uygun Hale Getirmeye Yönelik Olması

Başvuru Sahibinin İddialarının Teknik Şartname Düzenlemelerini Kendi Ürününe Uygun Hale Getirmeye Yönelik Olması Karar No              : 2020/UH.II-1808 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık […]
Kasım 21, 2020

İhalenin Herhangi Bir Somut Gerekçeye Dayandırılmaksızın İptal Edilmiş Olması

İhalenin Herhangi Bir Somut Gerekçeye Dayandırılmaksızın İptal Edilmiş Olması Karar No             : 2020/UH.I-1854 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/498568 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım […]
Kasım 20, 2020

İşin Görüleceği Yerde Kurulacak Olan Beton Santraline İlişkin Maliyet Giderlerinin Ayrıca Açıklanmasının Gerekmediği

İşin Görüleceği Yerde Kurulacak Olan Beton Santraline İlişkin Maliyet Giderlerinin Ayrıca Açıklanmasının Gerekmediği Karar No     : 2020/MK-265 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/192680 İhale Kayıt Numaralı “(Rize – […]