Ekim 31, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-243 BAŞVURUYA […]
Ekim 30, 2020

İdarenin İhtiyacını Tanımlamadaki Takdir Yetkisinin Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Kullanılması Gerektiği

İdarenin İhtiyacını Tanımlamadaki Takdir Yetkisinin Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Kullanılması Gerektiği Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UM.II-1734 İHALEYİ YAPAN İDARE: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, BAŞVURUYA […]
Ekim 29, 2020

CTP Duvar Rölyefi ve Eğik Bank Alımı” İhalesi

CTP Duvar Rölyefi ve Eğik Bank Alımı” İhalesi Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UM.I-1715 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/401064 İhale Kayıt Numaralı “CTP Duvar Rölyefi […]
Ekim 27, 2020

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması Karar No              : 2014/MK-390 BAŞVURUYA KONU İHALE: Kamu İhale Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 2014/UH.II-480 sayılı kararı hakkında Ankara 16. İdare Mahkemesince […]
Ekim 26, 2020

Yazının İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması

Yazının İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması Karar No              : 2020/UY.II-189 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/574019 İhale Kayıt Numaralı “Eyyübiye İlçesi Yardımcı, Atlı Konak ve Kırsal Mahallelerine İdare […]
Ekim 25, 2020

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir Firmanın, Kabul Edilmeyen Teklifi İle Davacının Kabul Edilen Teklifinin Karşılaştırılmasının Yapılmasının Mümkün Olmayacağı

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir Firmanın, Kabul Edilmeyen Teklifi İle Davacının Kabul Edilen Teklifinin Karşılaştırılmasının Yapılmasının Mümkün Olmayacağı Karar No              : 2020/MK-238 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/722853 […]
Ekim 24, 2020

Cihazın Bakım Ve Onarımı İçin Hizmeti Yürütecek Personelin Eğitimine Yönelik Eğitim Sertifikalarının Ayrı Ayrı Sunulmasının Talep Edilmesinin Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Değerlendirilemeyeceği

Cihazın Bakım Ve Onarımı İçin Hizmeti Yürütecek Personelin Eğitimine Yönelik Eğitim Sertifikalarının Ayrı Ayrı Sunulmasının Talep Edilmesinin Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Değerlendirilemeyeceği Karar No              : 2020/MK-240 BAŞVURUYA […]
Ekim 22, 2020

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygulanacak Kurallar Hakkında Duyuru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak kurallar düzenlenmiş, ayrıca Kamu İhale Kurumuna “hizmet alımının […]
Ekim 21, 2020

Özmal Araçlar – Fiyat Teklifi – Buz Mücadelesi Yapım İşi

Özmal Araçlar – Fiyat Teklifi – Buz Mücadelesi Yapım İşi Karar No              : 2019/MK-38 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/268162 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 164 Ve 166 Şube […]