Eylül 30, 2020

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası […]
Eylül 29, 2020

İş Ortaklığının İstekli Sıfatını Haiz Olmaması Nedeniyle Teklifinin Sınır Değer Hesabına Dâhil Edilmemesi Gerektiği

İş Ortaklığının İstekli Sıfatını Haiz Olmaması Nedeniyle Teklifinin Sınır Değer Hesabına Dâhil Edilmemesi Gerektiği Karar No              : 2020/UY.II-1441 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/265310 İhale Kayıt Numaralı “Ankara […]
Eylül 27, 2020

Şoför Yemek Bedeli Ve Servis Ücreti

Şoför Yemek Bedeli Ve Servis Ücreti Karar No              : 2019/UH.I-1764 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/486522 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa Otoyol […]
Eylül 26, 2020

Banka Referans Mektubunun Tarihi – İhale Tarihi

Banka Referans Mektubunun Tarihi – İhale Tarihi Karar No              : 2019/UH.I-1764 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/486522 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa […]
Eylül 25, 2020

İhale Dokümanının Ekaptan İndirilme Tarihi – Şikayet Süresi

İhale Dokümanının Ekaptan İndirilme Tarihi – Şikayet Süresi Karar No              : 2020/UH.II-1405 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/261494 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 Adet […]
Eylül 24, 2020

Taşınma İşi İhalesi

Taşınma İşi İhalesi Karar Tarihi         : 16.09.2020 Karar No              : 2020/UH.I-1529 İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Eylül 23, 2020

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi Karar Tarihi         : 09.09.2020 Karar No              : 2020/UY.II-1497 İHALEYİ YAPAN İDARE: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, […]
Eylül 22, 2020

Rehber Öğretmene İlişkin Olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması

Rehber Öğretmene İlişkin Olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Karar No              : 2020/UH.II-1454 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/360313 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı […]
Eylül 21, 2020

Öğrenci Taşıma İhalesinde Benzer İş

Öğrenci Taşıma İhalesinde Benzer İş Karar No              : 2020/UH.II-1454 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/360313 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı Ankara Çankaya İlçesi Mem Taşıma Kapsamına […]