Haziran 29, 2020

Yemek İhalesi – Fiyat Farkı – Mahkeme Kararı

Karar No              : 2020/MK-133 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Haziran 27, 2020

İhaleye Teklif Sunmamakla Birlikte, İhale Dokümanını Satın Alan Ve İhale Konusu Alanda Faaliyette Bulunan Davacı Şirketin İstekli Olabilecekler Arasında Bulunduğu

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü […]
Haziran 27, 2020

İdarece İtirazen Şikayet Başvurusunun Birinci İddianın İhale Dokümanında Yer Alan Düzenlemelerden İhale Konusu İşte Çalışacak Personelin Günlük Çalışma Süresinin İş Kanunun’da Belirtilen Günlük 11 Saatlik Yasal Sınırı Aşacak Şekilde Düzenlendiği

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü […]
Haziran 25, 2020

İhaleye Fesat Suçlamasıyla Yapılan Yargılamada Tek Vekille Temsil Ettirilen Sanıkların Beraati Üzerine Vekillerine Tek Bir Vekalet Ücreti Hükmedilmesi Gerektiği

5. Ceza Dairesi         2014/12324 E.  ,  2019/7 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ       : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM               : Beraat Mahalli mahkemece verilen hükümler […]
Haziran 24, 2020

Mal Alım İhalesinde Edimin İfasına Fesat Karıştırma

5. Ceza Dairesi         2015/5291 E.  ,  2018/9748 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ       : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM               : Edimin ifasına fesat karıştırma suçundan mahkumiyet […]
Haziran 22, 2020

İdarelerce Demonstrasyon Değerlendirmesi Yapılarak Teklif Edilen Ürünün İlgili Kriterler Bakımından Teknik Şartname’ye Uygunluğunun Tespitinin Yapılabileceği

Karar No              : 2020/UM.II-1046 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/72810 İhale Kayıt Numaralı “Aferez Seti ve Kemik İliği Toplama Seti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Marmara Üniversitesi […]
Haziran 21, 2020

İhaleye Başvuruda Bulunan İsteklilerin Teklif Dosyalarında Sunmaları Zorunlu Olan Belgelerin Teyidi Yapılabilir Olmasının Bu Belgeleri Sunma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı

Karar No              : 2020/UM.II-1047 İHALEYİ YAPAN İDARE: Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/140846 İhale Kayıt Numaralı “Sığır Cinsi İle Koyun […]
Haziran 20, 2020

Sunulan Çalışmanın Uluslararası Alanda Kabul Görmüş Kurumlarca Kabul Edilmiş Ve Yayınlanmış Bir Çalışma Olduğuna İlişkin Tevsik Edici Herhangi Bir Belgenin Teklif Zarfı İçerisinde Sunulmadığı

Karar No              : 2020/MK-128 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/194980 İhale Kayıt Numaralı “430 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü […]
Haziran 19, 2020

Davacı Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İşin De Aynı Şekilde Demiryolu Yapımına İlişkin, Hem Alt Yapı Hem De Üst Yapı İşlerini Kapsayan Bir İş Olduğu, Dolayısıyla Söz Konusu İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Tanımına Uygun Olduğu

Karar No              : 2020/MK-125 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/372131 İhale Kayıt Numaralı “2,3,4,5 Ve 7 Bölge Mıntıkalarında Muhtelif Hemzemin Geçitlerde Kauçuk Kaplama Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]