Mayıs 31, 2020

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Birim Fiyat Teklif Cetveli

Karar No              : 2020/UH.II-890 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon Büyükşehir […]
Mayıs 30, 2020

Aşırı Düşük Savunmasında İhale Ve Sözleşmeye İlişkin Damga Vergileri İle Kamu İhale Kurumu Payının Sözleşme Giderinin Tevsiki

Karar No              : 2020/UH.II-890 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon Büyükşehir […]
Mayıs 29, 2020

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında; Trafik Ve Kasko Sigorta Giderinin Tevsiki – Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğü Veya Bölge Müdürlüğü Tarafından İmzalanmamış Fiyat Teklifi Ekinde İlgili Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğünden Veya Bölge Müdürlüğünden Alınan Teyit Yazısının Da Yer Almadığı

Karar No              : 2020/UH.II-890 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon Büyükşehir […]
Mayıs 28, 2020

Araç Kiralama İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Lastik Tevsiki

Karar No              : 2020/UH.II-890 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon Büyükşehir […]
Mayıs 27, 2020

Davacı İş Ortaklığı Tarafından Sunulan “Asfalt Plentine” İlişkin Kapasite Raporunda “Toz Tutuculu Olma” Özelliğinin Belirtilmemiş Olmasının “Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte” Olmadığı

Karar No              : 2020/MK-104 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/231870 İhale Kayıt Numaralı “Aydın-Denizli Devlet Yolu ( Aydın Çevre Yolu Ayr-Denizli Çevre Yolu Ayr Km:0+000 – 104+700 Arası) […]
Mayıs 23, 2020

“Muayene Ve Kabul” Aşamasından Önce Teklif Edilen Ürünün Numune Değerlendirmesi Yoluyla Uygunluğunun Değerlendirilmesi Konusunda İhale Dokümanında Yapılacak Düzenlemeye İlişkin İdarenin Takdir Yetkisinin Bulunduğu

Karar No              : 2020/UM.II-889 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/714083 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı 91 Kalem Anestezi ve Yenidoğan Branşı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Mayıs 22, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-101 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/528581 İhale Kayıt Numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’Sinde Sabah Yemeği (Çorba) Ve Yanında Roll Ekmek Dağıtımı İşi” […]
Mayıs 21, 2020

İsteklinin Teklif Dosyası Kapsamında Sunduğu TSE Belgelerinde Belge Sahibi Firmalar Tarafından Yetkilendirildiğini Gösterir Belgeleri Sunmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-93 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/352012 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Ve Sokakların Yol Ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]
Mayıs 20, 2020

Ekap’a Kayıt İçin Tüzel Kişiliğin Noter Onaylı İmza Sirkülerinin Sunulmasının Zorunluluk Arz Ettiği

Karar No              : 2020/MK-91 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/363120 İhale Kayıt Numaralı “18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Bakım Servislerindeki İşlerin Toplam 148 Personel […]