Mart 31, 2020

Ticaret Şirketlerinin, Ana Sözleşmelerinde Yer Almayan Faaliyet Konuları Dışında Da Faaliyette Bulunabilecekleri, Sırf Ticaret Sicilinde Sayılan Faaliyet Konuları İle Sınırlı Olarak Faaliyette Bulunabilecekleri Sonucuna Ulaşmanın Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Oluşturacağı

Karar No              : 2018/MK-425 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/363673 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Otomatik Tabanca Kılıfı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Jandarma Tedarik Merkezi […]
Mart 30, 2020

İş Ortaklığı Tarafından Sözleşmeye İstinaden Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İhalelerde İş Deneyiminin Belgelendirilmesi Amacıyla Kullanılabileceği

Karar No              : 2018/MK-5 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/121222 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Opera Binası Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan […]
Mart 30, 2020

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2010 tarihli ve 27677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin adı “MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL […]
Mart 27, 2020

Cihazın Gerekli Özellikleri Arasında Sayılan “Dokunma Veya Çarpma Dedektörüne” Sahip Olduğunun Katalogda Yer Verilen Hangi İfadeden Anlaşıldığının Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Konulmadığı

Karar No              : 2020/MK-60 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/274136 İhale Kayıt Numaralı “Halk Sağlığı Laboratuvar Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sakarya İl Sağlık […]
Mart 25, 2020

2531 Sayılı Kanun’un 2. Maddesi Kapsamındaki Yasaklılık Hâli

Karar No              : 2017/MK-261 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/182363 İhale Kayıt Numaralı “Giresun-Dereli-Şebinkarahisar (Dokap) Yolu,(Giresun-Espiye ) Ayr-Dereli Devlet Yolu Km:0+000 – 25+100 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, […]
Mart 24, 2020

Yapım İhalesi – Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı

Karar No              : 2017/MK-320 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/113977 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – İnegöl) Ayr – Yenişehir – (Bilecik – Osmaneli) Ayr Yolu Km: 25+000 – […]
Mart 24, 2020

İhale Üzerinde Kalan Davacının Teklifinin 2531 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinde Belirtilen Yasak Kapsamında Değerlendirilemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-487 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2 Kısım İkmali” İhalesi KURUM […]
Mart 22, 2020

İhaleye Teklif Sunmamakla Birlikte İhale Dokümanını Satın Alan Ve İhale Konusu Alanda Faaliyette Bulunan Davacı Şirketin İstekli Olabilecekler Arasında Bulunduğu

Karar No              : 2017/MK-471 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/327948 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğümüz Ve Bağlı Yurt Müdürlüklerimizin 2017 Yılı Kalorifer Yakma Ve Teknisyen Yardımcısı Hizmet Alımı” […]
Mart 21, 2020

Yapım İhalesine İlişkin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Nakliye Girdilerine İlişkin Mesafe Bilgilerine Yer Verilmemesi

Karar No              : 2019/UY.I-402 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/406580 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Lojistik Merkezi ve Osb Demiryolu Bağlantısı İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C. Devlet […]