Şubat 29, 2020

Sanat Yapıları Üstyapı Ve Çeşitli İşler Yapım İşi İhalesi – İhaleyi Yapan İdarenin, Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Rekabet, İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerini Gözetmek Zorunda Olduğu – İhalenin İptali

Karar No              : 2020/MK-43 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/90491 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir – Sarıcakaya – Nallıhan İl Yolu Km: 2+500 – 41+855 Arası Toprak Tesviye, Sanat […]
Şubat 28, 2020

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi […]
Şubat 27, 2020

Kurulun Taleple Sınırlı İnceleme Yapması Gerekirken Bu Sınırın Dışına Çıkması

Karar No              : 2020/MK-40 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/130626 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundakı Devlet Ve İl Yollarında Sınyalızasyon Sıstemı, Senkronıze Flaşör Sıstemı, Merkezı […]
Şubat 26, 2020

Davacı Şirketin Ortaklarından Birinin T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-37 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/242882 İhale Kayıt Numaralı “Kangal – Çetinkaya Ayr – Divriği Devlet Yolu Km: 42+080-56+670 Arası İkmal Ve Yellice Kavşağı(Km:37+550) […]
Şubat 25, 2020

İsteklilerin Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduklarına Dair Kuvvetli Karine Oluştuğundan Bahisle Tekliflerinin Kurul Tarafından Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Dair İşlemin İptali – Danıştay Kararı

Karar No              : 2020/MK-34 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/165540 İhale Kayıt Numaralı “Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Ve Personeline Sunulmak Üzere Malzemeli Dört Kaptan Oluşan Servise Hazır Yemek Hazırlama, […]
Şubat 24, 2020

İtirazen Şikâyet Başvurularında İleri Sürülen İddiaların Somutluğu Açısından Konunun Geniş Yorumlanması Gerekmektedir – Danıştay Kararı

Karar No              : 2020/MK-31 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/46017 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/46017 […]
Şubat 18, 2020

İstekli Şirketin Demonstrasyona Davet Edilmemesi Nedeniyle Saydamlık, Eşit Muamele Ve Güvenirlik İlkelerine Aykırı Edilmiş Olması

Karar No              : 2017/MK-499 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/331994 İhale Kayıt Numaralı “61 Kalem Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa […]
Şubat 17, 2020

YAPIM İŞLERİ AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMASI NEDİR VE NASIL AÇIKLANIR?

yapım işlerinde aşırı düşük sorgulaması ve yapım işlerinde aşırı düşük savunmasının nasıl yapılacağı açıklanmıştır
Şubat 15, 2020

Önemli Teklif Bileşenlerinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Açıklanmaması Nedeniyle İdare Tarafından Açıklamanın Kabul Edilmemesi – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-54 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/254411 İhale Kayıt Numaralı “(Manavgat-Alanya)Ayr – Akseki – 3Blhd Yolu (Km:46+500-63+364 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Bsk Üstyapı […]