Ocak 30, 2020

Davacı Şirketin İtirazen Şikayet Başvurusunun Başvuru Ehliyeti Bulunmadığından Bahisle Reddine İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-17 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/202849 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Fantom Laboratuvarı Malzeme Alımı” İhalesi KURUM […]
Ocak 30, 2020

Personel Taşıma İhalesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma – Toplam Teklif Tutarında Aritmetik Hata İddiası

Karar No              : 2017/MK-29 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/347150 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı Personel Taşıma” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor […]
Ocak 29, 2020

KAMU İHALE TEBLİĞ

Eşik değerlerin ve parasal limitlerin güncellenmesine dair Kamu İhale Tebliği 29.01.2020 tarih ve 31023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/1) Amaç ve […]
Ocak 28, 2020

İş Ortaklığının İhalede Birlikte Hareket Etmek Suretiyle 4734 Sayılı Kanun’un “Yasak Fiil Veya Davranışlar” Başlıklı 17’nci Maddesinin (D) Bendindeki Birden Fazla Teklif Verme Fiilini İşlediği İddiası – Kriminal İnceleme

Karar No              : 2017/MK-23 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/46328 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü 65.Yozgat Ve 68.Boğazlıyan Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım Ve Onarımı […]
Ocak 27, 2020

İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulması Yönündeki Yasal Yetki Ve Sorumluluğun Gereği Yapılmak Suretiyle İşlem Tesis Edilmesi Gerekirken Uyuşmazlıkla İlgili Teknik Görüş Alınmaksızın Tesis Olunan Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-15 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/285097 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı 12 Aylık 174 Kalem Anestezi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Ocak 25, 2020

İdareye Analiz Yaptırma Konusunda Çok Geniş Yetki Verdiği, Söz Konusu Yetki Çerçevesinde İdarenin Hiç Analiz Yapılmasını İstememesi İhtimali Bulunduğu Gibi, Her Öğün İçin Ve Her Bir Yemek İçin Analiz İsteminde Bulunmasının Mümkün Olduğu Bunun İse Davacının İddia Ettiği Şekilde Sağlıklı Bir Şekilde Teklif Vermeyi Engelleyeceği

Karar No              : 2020/MK-12 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/394706 İhale Kayıt Numaralı “Tekkeköy İlçe Mem Bağlı 14 Taşıma Merkezli Temel Eğitim Okuluna (İlkokul / Ortaokul) 2019-2020 Eğitim […]
Ocak 23, 2020

İtirazen Şikâyet Başvurusunda Yer Alan Hususular Bakımından İnceleme Yapılarak Her Bir İddia Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davacı Şirketin İtirazen Şikâyet Başvurusunun, Başvuru Ehliyeti Bulunmadığından Bahisle Reddine İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-8 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/328478 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: SGK İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan […]
Ocak 22, 2020

Sözleşme Birim Fiyatları Hangi Usulle Tespit Edilmişse, Fiyat Farkına Esas Uygulama Yılı Fiyatlarının Da Aynı Usule Göre Tespit Edilmesi Gerekir – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

Yılı          2013 Dairesi  4 Karar No              209 İlam No                413 Tutanak Tarihi   5.12.2019 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. […]
Ocak 22, 2020

EKAP AKADEMİ FAALİYETE GEÇTİ

Düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak kamu ihale sisteminin ana aktörlerinden biri olan Kamu İhale Kurumu kurulduğu 2002 yılından itibaren faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir. […]