Aralık 31, 2019

Ayrılan Kamu Görevlisinin Yalnızca Daha Önce Görev Yaptığı Bölge Müdürlüğünün İhalelerine İştirak Edemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-508 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/326463 İhale Kayıt Numaralı “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) Ve […]
Aralık 31, 2019

EKAP AKADEMİ FAALİYETE GEÇTİ

Düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak kamu ihale sisteminin ana aktörlerinden biri olan Kamu İhale Kurumu kurulduğu 2002 yılından itibaren faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir. […]
Aralık 30, 2019

Teknik Şartname Düzenlemeleri İle İhaleyi Yapan İdarenin İhtiyaçlarının Uygun Şartlarla Karşılanmasının Sağlandığı, İhalede Rekabet Ortamını Engeller Nitelikte Olmadığı – İhalenin İptalinin Haksız Olması

Karar No              : 2017/MK-511 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/102683 İhale Kayıt Numaralı “Hidrolik Kireç Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire […]
Aralık 29, 2019

İhale Danışmanı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Yerel ve uluslararası satın alma süreçlerinde, istekliler ve teklif sahipleri, kapsamlı deneyime sahip uzmanlar tarafından bilgilendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Kamu ihale mevzuatı son yıllarda Avrupa’daki bazı önemli […]
Aralık 27, 2019

İtirazen Şikâyet Başvurusu Niteliğinde Olmayan Dilekçeler İçin İtirazen Şikâyet Başvuru Harcının Yatırılması Gerekmediği

Karar No              : 2017/MK-492 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/205589 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9, Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Orta Refüj, Kavşak İle Köprülü Kavşaklarda Bulunan Mevcut Fidan, […]
Aralık 26, 2019

Finansal Kiralama Yoluyla Edinilmiş Bir Malın, Aday Veya İsteklinin Kendi Malı Sayılabilmesi İçin, İhalede Söz Konusu Tesis, Makine, Teçhizat Ve Ekipmana Ait Kira Sözleşmesinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Onaylı Sunulmasının Ve Söz Konusu Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Ve İhalenin İlk İlan Veya Davet Tarihine Kadar Olan Doğmuş Kira Borçlarının Ödendiğinin Belgelenmesi Yeterli Olduğu

Karar No              : 2019/MK-337 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/643900 İhale Kayıt Numaralı “(Gölhisar-Altınyayla)Ayr-Çameli 2Bl Hd Yolu (Takriben Km : 00+000-16+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Bsk Üstyapı […]
Aralık 25, 2019

İHALELERDE TEMİNAT OLARAK SUNULAN KEFALET SENETLERİ HAKKINDA

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından […]
Aralık 24, 2019

4734 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin (G) Bendi Gereğince Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir İstekli Hakkında Terör Örgütleriyle İltisaklı Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılmasının Devletin Güvenliği Ve Kamu Yararı Açısından Gerekli Olduğu

Karar No              : 2019/MK-343 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/309488 İhale Kayıt Numaralı “El Terminali İle Sayaç Endeksi Tespiti Ve Fatura Basımı Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Aralık 24, 2019

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeniden Değerleme Oranı %12 Olarak Belirlenmiştir

23.12.2019 Tarihli 30987 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Karara ulaşmak için tıklayınız