Ekim 31, 2019

Başvurunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmaması – Danıştay Kararı – İhale Danışmanı

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/3412 E.  ,  2016/3630 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/3412 […]
Ekim 28, 2019

Şekil Eksikliğini Kurumun İnternet Sayfasında İlan Etme Yükümlülüğü Bulunmakta İken, İlan Etmeden, Başvurunun Şekil Yönünden Reddinde Hukuka Uygunluk Yoktur

Karar No              : 2017/MK-490 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/76759 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı 12 Ay Süre İle Genetik Tanı Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Ekim 25, 2019

“İhale Dokümanının İlgili Yönetmeliğe Aykırı Olduğu Dolayısıyla Doküman Hükümlerinin Uygulanmaması Gerektiği” İddiası İhale Dokümanına Değil Tekliflerin Değerlendirme Aşamasına İlişkindir

Karar No              : 2019/MK-303 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/200840 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Medikal Ürün Ve Hasta Yatağı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Pendik Belediye […]
Ekim 25, 2019

Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırması Hakkında Yönetmelik

Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırması Hakkında Yönetmelik 24.10.2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Resmi Gazete’ye ulaşmak için […]
Ekim 21, 2019

Kurul Kararına Karşı Yeniden Kurula Başvurulamayacağı

Karar No              : 2012/UH.III-1631           BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/178926 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Ekim 19, 2019

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. […]
Ekim 18, 2019

NÜKLEER DÜZENLEME UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer düzenleme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına […]
Ekim 16, 2019

İhale İlanında Da Mevcut Olan İdari Şartnamedeki Hukuka Aykırı Düzenlemeler Aleyhine Süresinde İdareye Başvuruda Bulunulmamış Olması

Karar No              : 2017/MK-62 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/135226 İhale Kayıt Numaralı “Şehir Temizliği, Çöp Toplama Ve Nakli Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antakya Belediye […]
Ekim 16, 2019

İhale Konusu İşin Tüm Bölümlerinin Amaçsal Ve Niteliksel Olarak Birbiri İle Bağlantılı Olması Gerektiği

Karar No : 2019/UH.II-1271 BAŞVURU SAHİBİ:Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Tem. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE:Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE:2019/365000 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Büyükşehir […]