Eylül 28, 2019

Terör Örgütüne İltisak Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2019/MK-278 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/566528 İhale Kayıt Numaralı “5000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Ve 20000 Litre Motorin” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Eylül 27, 2019

İhaleyi Yapan İdarece İşçilik Hesaplama Modülü Kullanılarak Asgari İşçilik Maliyetinin Belirlenmesi Durumunda İsteklinin De Aynı Şekilde Açıklayabileceği

Karar No              : 2019/MK-284 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/116701 İhale Kayıt Numaralı “Park, Bahçe Ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım Ve Temizlik İşleri Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Eylül 26, 2019

Zarfta Unutulan İkinci Teklif – İhale Danışmanlığı

İhale Danışmanlığı – Zarfta Unutulan İkinci Teklif Karar No              : 2019/UY.I-1127 BAŞVURU SAHİBİ: Emir Grup Madencilik Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALEYİ YAPAN İDARE: […]
Eylül 25, 2019

Davacıların Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Durumunun İhaleye Yönelik Başvuru Yollarını Kullanma Hakkını Engellemeyeceği

Karar No              : 2019/MK-242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/78621 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Devlet Ve İl Yollarında İdare Malı Soğuk Yol Çizgi Boyası […]
Eylül 24, 2019

Yuvarlama Sebebiyle Oluşan Farkın Davacı Şirkete Yükletilip Yükletilemeyeceği – Şartnamede, KDV’nin Hangi Aşamada Düşüleceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı

Karar No              : 2019/MK-290 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/143343 İhale Kayıt Numaralı “2012 Yılı Bilgi Sistemi Kullanımı Veri Giriş Hizmeti Ve Karşılama, Yönlendirme, Danışma Ve Rehberlik Hizmeti […]
Eylül 23, 2019

İsteklinin Teklifinin Ekonomik Ve Mali Yeterlik İle İş Hacmi Şartlarını Sağlamaması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2019/MK-237 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/439384 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Kepez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]
Eylül 21, 2019

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki “27846” ibaresi “6102” […]
Eylül 20, 2019

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin […]
Eylül 19, 2019

Kontrol Şefi Ve Şantiye Şefi İle İşin Tümünden Sorumlu Olarak Görevlendirilen Kontrol Mühendisinin İş Deneyimi

Karar No              : 2010/UY.I-1468 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/15197 İhale Kayıt Numaralı “T.Ü. Onkoloji Merkezi İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: 06.05.2010 tarih ve I.Y.11.50.0207/2010-19E sayılı […]