Ağustos 31, 2019

İdari Şartname Ve Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler İçin, Söz Konusu Kanun Maddesi Uyarınca İdarece Süre Uzatımı Verilmesinin Tek Başına Fiyat Farkı Verilmesini Gerektirip Gerektirmeyeceği

Kamu İhale Kurumunun, ihale dokümanında fiyat farkı öngörülmeyen işlerde süre uzatımı verilmesi durumunda fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususunda yayımladığı son düzenleyici kurul kararlarının ne anlama geldiği […]
Ağustos 30, 2019

İsteklinin T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olması Nedeniyle İdarece Bu Eksikliğin Tamamlatılması Yoluna Gidilmesi Gerekirken Davacı Şirketin Teklifinin Doğrudan Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2019/MK-268 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/494951 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10Bölge Müdürlüğü Devlet Ve İl Yollarında, Rize – Artvin İllerinde Kullanılmak Üzere Emülsiyon Asfalt […]
Ağustos 29, 2019

Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmesi Nedeniyle, Yargılama Sonuna Kadar Kanun Kapsamında Yer Alan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılamayacak Durumda Olanların İhaleye Katılması Nedeniyle Davacı Şirket Hakkında 4734 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi, 17. Maddesinin 1. Fıkrasının (E) Bendi Ve 58. Maddesi Uyarınca İhalelere Katılmaktan Yasaklama Yaptırımı Uygulanamayacağı – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-271 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/100877 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik (İlaçlama Dahil) Yapılması Ve Çamaşır Yıkama Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Yüksek […]
Ağustos 28, 2019

Önceden Alınan Hizmet İçin Sonradan Şeklen Yapılan İhalenin Hukuka Aykırılığı Ve Ortada Gerçek Bir İhalenin Bulunmaması Sebebiyle İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşmayacağı

T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2017/3968 K. 2017/3899 T. 21.9.2017 * İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU ( Önceden Alınan Hizmet İçin Sonradan Şeklen Yapılan İhalenin Hukuka […]
Ağustos 27, 2019

İhale Yetkilisinin İhaleyi Onaylamaması Durumunda Bu Yetkinin Kamu Yararına Kullanıldığının Ortaya Konulması Gerekmektedir – Danıştay Kararı – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2019/MK-273 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/434444 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Karacabey) Ayrım – Orhaneli – Harmancık Yolu Km: 26+572 – 83+563 Arası Toprak, […]
Ağustos 24, 2019

Engelli Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İhalesinde R Katsayısı

   2017/UH.III-2391 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/293006 İhale Kayıt Numaralı “Engeli Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi   KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 06.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile […]
Ağustos 23, 2019

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ekmek Fiyatının Ankara Halk Ekmek Fabrikası Fiyatlarıyla Açıklanabileceği

Karar No              : 2019/UH.I-932 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/243039 İhale Kayıt Numaralı “Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Bir Öğün […]
Ağustos 22, 2019

Yapım İşi Aşırı Düşük Hazırlama – İdare Tarafından Açıklanması İstenmemiş Olan İnşaat Pozunun Nakliye Giderinin Açıklanmadığı Gerekçesiyle Aşırı Düşük Teklif Savunmasının Reddedilemeyeceği

Karar No              : 2019/MK-241 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/376879 İhale Kayıt Numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı […]
Ağustos 21, 2019

Yemek Aşırı Düşük Savunmasında Nakliye Giderinin Sorgulanamayacağı

Karar No              : 2016/UH.I-1267 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/10246 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Muğla İli Kamu Hastaneleri […]