Temmuz 31, 2019

İsteklinin İhalenin Üzerinde Kalıp Kalmadığına Bakılmaksızın Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunabileceği

Karar No              : 2016/MK-561 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/245166 İhale Kayıt Numaralı “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Elektrik Enerjisi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Temmuz 30, 2019

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi […]
Temmuz 29, 2019

Ürünlere İlişkin İncelemenin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Hususlarla İlgili Olması Nedeniyle İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulması Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-207 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/604715 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin 8 Kalem Diyaliz Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM […]
Temmuz 28, 2019

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI İçişleri Bakanlığı tarafından Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. MADDE 1 – 25/10/2017 tarihli […]
Temmuz 27, 2019

İhale Dokümanı Kesinleştikten Sonra İhale Sürecinin Mevcut Doküman Üzerinden Sürdürülmesinin Gerektiği – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2019/MK-204 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/692704 İhale Kayıt Numaralı “Eryaman Hizmetevleri Çevre Düzenlemesi Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi […]
Temmuz 26, 2019

YEMEK AŞIRI DÜŞÜK NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELİ HİZMET ALIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Giriş Malzemeli yemek hizmeti alım ihaleleri, içerdiği yemek malzemesi ve gerektirdiği hizmet göz önüne […]
Temmuz 25, 2019

Aşırı Düşük Teklif Nedir ve Aşırı Düşük Teklif Savunması Nasıl Hazırlanır?

Aşırı Düşük Teklif Nedir? Kamu ihale Kanununun 38. maddesi[1], bir istekli tarafından ihaleye sunulan teklifin, diğer istekli tekliflerine ve yaklaşık maliyet tutarına oranla aşırı düşük kalması, […]
Temmuz 24, 2019

Kamu İhale Hukukunun Temel İlkeleri

Kamu ihtiyaçlarını karşılamak sorumluluğu taşıyan idareler mal, hizmet ve yapım işlerini ihale etmek suretiyle hareket ederler. Temel saik, uygun zamanda, makul fiyat karşılığında ve talep edilen […]