İhaleye Teklif Veren Söz Konusu İki Tüzel Kişi İsteklinin Tekliflerini İmzalayan Şirket Müdürlerinin “Karı-Koca” Olması Ve Aynı Adreste İkamet Ediyor Olmaları Durumunun, İsteklilerce İrade Birliği İçinde Hareket Edildiği Ve Birbirlerine Ait Teklif Bilgilerinden Haberdar Olabilecekleri Yönünde Kuvvetli Karine Oluşturmaya Yeterli Olduğu
Haziran 4, 2021
Sözleşme Tasarısının İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası
Haziran 6, 2021