Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen ÜTS Bayilik Kayıtlarının İstekliler Tarafından Teklif Dosyasında Sunulması Zorunluluğu