Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicil Gazetelerinin Bilgisine Yer Verilmiş Olmasına Karşın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olması

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması
Haziran 26, 2021
İş Ortaklığını Oluşturan Şirketlerin Anonim Şirket Olmadığından Pay Defterinin De Sunulmasına Gerek Bulunmadığı
Haziran 28, 2021