Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Herhangi Bir Bilginin Beyan Edilmediği