Yeterlik Bilgileri Tablosunda Başka Yollarla Tamamlanamayacak Bilgi Eksikliği Veya Bilgi Yanlışlığı Olduğu İddiası

İhale Kapsamında Verilecek Yemeklerin Örnek Menulerinin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine Uygun Olarak Hazırlanmadığı İddiası
Ekim 18, 2021
İmza Sirkülerindeki Yetki Süresinin Bittiği İddiası
Ekim 20, 2021