Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin İdari Şartname’de Belirlenen Asgari Kriterleri Taşımadığı İddiası

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddi Ve Dava Dışı Şirket Tarafından Şikâyet Başvurusunda Bulunulması
Haziran 11, 2021
İş Deneyimini Tevsik Etmek Üzere Sunulan Belgelerin İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Olmayan Kurum Ve Kuruluşa (Özel Sektöre) Bedel İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Eden Bir İşe İlişkin Olması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılması
Haziran 14, 2021