İSTEKLİNİN SUNDUĞU YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU İLE İHALE DOKÜMANININ UYUŞMAMASI

Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil GiderlerŞartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderler
ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE AYKIRILIĞINA DAİR TEKNİK RAPOR
Mart 14, 2024
Aşırı Düşükte Önemli Olduğu Tespit Edilen Maliyet Bileşenleri Tereddütte Mahal Vermemeli
İLAN TARİHİNİ İZLEYEN ON GÜN İÇİNDE ŞİKAYET YAPILMALIDIR
Mart 15, 2024