Aşırı Düşük Teklif Açıklaması- Ayni Yemek Bedeli İçin Sunulan Şirketin Yemek Hizmetinde Bulunmaya Yetkili Olmamasına Dair Danıştay Kararı
Mart 1, 2020
Hakedişin, Yapılmayan İş Kalemleri Yapılmış Gibi Düzenlenerek Yükleniciye Ödenmesi Suretiyle Kamu Zararına Sebep Olunması – Sayıştay Kararı
Mart 4, 2020