Yemek İhalesi – Yıllık İzin – Danıştay Kararı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 62 NCİ MADDESİNİN (I) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN TEBLİĞ
Ocak 1, 2021
İhalede İstekli Sıfatının Kazanılması – İdare Mahkemesi Kararı
Ocak 8, 2021