Yemek Hizmet Alımı İhalesi – İsteklinin Kendisi Adına Düzenlenmeyen Ve Kiralanan Tesise Ait Gıda Üretim İzin Belgesinin Veya İşletme Kayıt Belgesinin Sunulmasının Mevzuata Aykırı Olduğu