Yemek Aşırı Düşük Teklif Savunması – Poşet Çay Tevsiki – İdare Mahkemesi Kararı

İdarenin Teknik Ölçütlerin Verimliğini Ve Fonksiyonelliğini Dikkate Almak Kaydıyla İhtiyaç Duyulan Mal Ve Hizmetlerin Vasfını Belirleme Konusundaki Takdir Yetkisi Kapsamında Bulunduğu
Mayıs 7, 2020
Araç Kiralama İhalesi – Teklif Ekinde Araç Bilgi Formunun Sunulmamış Olması Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedenidir
Mayıs 9, 2020