Yapım İşi İhalesi – Sunulan Faturanın Mahiyetinin Araştırılması Gerektiği – Değerlendirme Dışı Bırakılma