Yapım İnşaatı İşi İhalesi – Kendi Malı Olarak İstenen Asfalt Plentinin Kendi Malı Olduğunun Tevsiki

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali
Nisan 21, 2020
İptal Edilen İhalenin Yeni İhtiyaçlara Binaen Revizesinin Yapılacağı Bildirilmiş Olmasına Rağmen İhale Sürecinde İhale Dokümanının Revize Edilmesini Gerektirecek Sebeplerin Neler Olduğu Hususlarının Somut Ve Açık Bir Şekilde Ortaya Konmadığı
Nisan 23, 2020