Yapım İnşaatı İşi İhalesi – Kendi Malı Olarak İstenen Asfalt Plentinin Kendi Malı Olduğunun Tevsiki