elektronik-ihale-zorunluluğu

Elektronik ihale zorunluluğu geliyor

Eşik Değerin Yarısına Eşit Veya Üzerinde Olan İhalelerde Elektronik İhale Zorunluluğu Resmi Gazetede Yayınladı