Yaklaşık Maliyete Karşı Olan İddiaların İhale Tarihinden İtibaren On Gün İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği

İhalelerde Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenmesi Yönünde Bir Zorunluğun Bulunmaması Ve İdare Tarafından Yaklaşık Maliyet Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmemesi Yönünde Takdir Yetkisinin Kullanılması
Mayıs 4, 2021
Başvuru Sahibi Tarafından Şikayet Konusu İşlemin Öğrenildiği Tarihini İzleyen 10 Gün İçinde İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunulması Gerektiği
Mayıs 5, 2021