Vergi Borcu Bulunan İsteklilerin İhaleye Katılım Şartları