ÜTS Kaydının Yeterlik Belgesi Tablosunda Beyan Edilmiş Olması

Davacı Şirketin Teklifinin TC Kimlik Numaralının Teyit Edilememesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmamaktadır
Aralık 26, 2020
Kuruma Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurunda Bulunan İddiaların İdareye Yapılan Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Belirtilmemiş Olması
Aralık 29, 2020