Ticaret Sicili Gazetelerinin Son Ortaklık Yapısını Gösterir Nitelikte Olmadığı İddiası

Dosya Kanun Yolu İncelemesine Gönderildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesi
Haziran 10, 2021
Geçici Teminat Mektubunun İdari Şartname’de Düzenlenen Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası
Haziran 11, 2021