Tespit Tutanağı Ekinde İmza Sirkülerinin Aslı ve Faaliyet Belgesinin Aslı Gibidir Onaylı Suretinin Bulunması Gerekir

Faaliyet Raporu
İdarece Açıklama İstenilen İş Kalemleri Arasında Yer Alan İş Kaleminin Birim Fiyatı Esas Alınarak Açıklama Yapılmalıdır
Kasım 16, 2021
Hakediş Süreç Eğitimi
İnşaat İş Kalemleri Dışındaki Analizlerde Malzeme ve Montaj Bedelleri İçin Tek Fatura Bilgisi ve Ortalama Hesap Tablosu Üzerinden Bedel Hesaplanması
Kasım 18, 2021