Teminat Mektubunda, Mektubun Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağı Cümlesinin Olmaması

İsteklilerce Akaryakıt Fiyatı Kullanılan Markanın Söz Konusu İlde Anlaşmalı Bayisinin Bulunması Gerektiğine İlişkin Bir Belirleme Yapılmadığı
Nisan 14, 2021
Geçici Teminat Mektubunda Haczedilemez İbaresinin Bulunmaması Esasa Etkili Bir Eksiklik Değildir
Nisan 16, 2021