Teminat Mektubunda Her Ne Suretle Olursa Olsun Haczedilemez Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamaz İbaresinin Bulunmamasının Esasa Etkili Bir Eksiklik Olmadığı

İdari Merci Tecavüzü Kararı Ekinde Kuruma Ulaşan Belgeler Arasında İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Belgelerin Aslı Veya Yetkili Mercilerce Onaylı Örneğinin Bulunmadığı
Mayıs 7, 2021
Fiyat Teklifi Alınan Firmanın Ana Sözleşmesinde Faaliyet Alanı İçerisinde Fiyat Teklifine Konu İsin Düzenlenmemiş Olmasının, Firmanın Doğrudan O Alanda Faaliyet Göstermediği Anlamına Gelmeyeceği
Mayıs 11, 2021